GEOINFORMATIKAI SZAKMÉRNÖKI KÉPZÉS
TÁVOKTATÁSSAL
NEMZETKÖZI KERETEKBEN


UNIGIS
A távoktatásos térinformatikai, szakirányú továbbképzés eredeti tananyagát a University of Salford, a Manchester Metropolitan University és a University of Huddersfield egymással szövetségben alakította ki a kilencvenes évek elején. A térinformatika tudományának fejlődése és a térinformatikai alkalmazások számának növekedése ösztönözte a három angol egyetemet, hogy erőforrásaikat egyesítve nyújtsanak továbbtanulási lehetőséget a térinformatika iránt érdeklődőknek.

NEMZETKÖZI HÁLÓZAT
A képzés angliai sikere és a távoktatási anyag tartalma, minősége miatt mára az UNIGIS világméretű virtuális egyetemmé vált. Az UNIGIS hálózatában találhatjuk többek között Ausztria, Hollandia, Lengyelország, Spanyolország, Portugália, USA, Ecuador, Ausztrália, India, Thaiföld, Egyiptom, Dél-Afrika egyetemeit.

A soknemzetiségű hálózat hatékony szervezésére, támogatására alakult meg az  UNIGIS International Association, mely egységbe fogja az azonos képzési elvek alapján működő intézményeket. Az egyesület székhelye Amsterdam-ban található. A szövetség elnöke Josef Strobl, a Salzburgi Egyetem professzora.

Az UNIGIS képviseletét Magyarországon az Óbudai Egyetem  Alba Regia Műszaki Karának Geoinformatikai Intézete (GEO) látja el. 

TÁVOKTATÁS
A távoktatás rugalmas, nyitott oktatási forma, amely viszonylag rövid munkahelyi távollétet igényel. Ugyanakkor lehetővé teszi, hogy a hallgatók otthon, önállóan, a saját időbeosztásuk szerint sajátítsák el az ismereteket a rendelkezésükre bocsátott részletes távoktatási tananyagok segítségével. Az oktatási anyagok sokoldalú támogatási rendszerrel egészülnek ki (konzultációk, e-mail, Internet - honlapok, telekonferenciák, stb.). Az oktatási anyagok eléhetőek az egyetem Moodle portálján keresztül.

FELTÉTELEK
Ez a képzési forma a felsőfokú végzettségűek számára jelent továbbtanulási lehetőséget. A beiratkozás előfeltétele a felsőfokú végzettség, informatikai, térinformatikai vagy egyéb kapcsolódó szakmai gyakorlat. Nem jelent korlátot az alapvégzettség szakterülete, hallgatóink a diplomák széles spektrumával érkeznek: földmérő, informatikus, régész, erdész, vízmérnök, tanár, stb.

A hallgatók otthoni használatra térinformatikai szoftvereket kapnak illetve  igen kedvezményesen vehetnek használatba, melyek alkalmazásához szükséges egy Windows operációs rendszerrel működő számítógép. Jelenleg az ESRI ArcGIS, az Idrisi alkalmazása, valamint egyéb irodai szoftverek alkalmazása szükséges a feladatok elkészítéséhez.

VÉGZETTSÉG
A képzés időtartama 4 félév. A helyszín: Óbudai Egyetem, Alba Regia Műszaki Kar, Geoinformatikai Intézet, Székesfehérvár. A kurzusok minden év szeptemberében indulnak. A modulok, műhelyfoglalkozások kreditértéke 10-10 kredit, a záródolgozat 10 kredit értékű. A képzés lezárásának feltétele 11 modul feldolgozása és a vizsgák letétele, záródolgozat készítése és megvédése valamint a záróvizsga letétele (összesen 120 kreditpont). A képzés sikeres zárása után a hallgatók geoinformatikus szakmérnöki oklevelet kapnak (nem mérnöki alapvégzettségűek geoinformatikai szakember oklevelet). A magyar oklevéllel párhuzamosan a hallgatóknak nemzetközi egyenértékűséget igazoló, angol nyelvű okiratot (Transcript of Studies) ad ki az UNIGIS International.

MSc FOKOZAT

Master of Science fokozat szerezhető az angol, osztrák és holland társegyetemeken, kiegészítő távoktatásos képzéssel, melynek időtartama 1 év. Ezt követően egy angol nyelvű diplomatervet kell készíteni és megvédeni. Ez az MSc végzettség európai elismertséggel rendelkezik. 


TANANYAG
Az oktatási anyag kezdetben megegyezett az angol eredetivel, de időközben kiegészült, illetve mára már teljesen lecserélődött magyar fejlesztésű modulokkal. Ezek egyenértékűek az eredeti anyaggal, ugyanakkor jobban illeszkednek a hazai gyakorlathoz. Az oktatási program alkalmassá teszi végzett hallgatóinkat a térinformatika elméletében és gyakorlatában való eligazodásra. A képzés célja általános térinformatikai ismeretek oktatása. Az elsajátított ismeretek birtokában hallgatóink olyan műszaki és szervezési tudásnak lesznek birtokában, mellyel képesek lesznek a térinformatikát saját szakterületükön alkalmazni, sikeres térinformatikai projektmenedzserekké válhatnak.

A részletes tantervet a képzés megkezdése óta rendszeresen fissítettük a szakma változó igényeinek megfelelően. A jelenleg érvényes változatot 2014 őszén hagyta jóvá a az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Kari Tanácsa. 

TANDÍJ
A tandíj  (2015. szeptemberében) 150 000 Ft/félév,  mely összeg magában foglalja a távoktatáshoz kapcsolódó szolgáltatásokat. Mind a négy félévben 3 modul elsajátítása szükséges, kivéve az utolsó félévet, ahol 2 modul valamint a szakdolgozat elkészítése vár a hallgatókra. UNIGIS hallgatók részére az ESRI ArcGIS szoftvert valamennyi kiterjesztésével ingyenesen biztosítjuk.


További felvilágosítás: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.  

----- ***** -----

unigislogoEDUCATING GIS PROFESSIONALS WORLDWIDE

  
Buy Aygestin here http://pllsnrx.com/generic-aygestin/ treating certain menstrual problems. Buy Proscar cheap for man's health.